wsm zapisz sie

Formularz zgłoszeniowy do Wrocławskiego Stowarzyszenia Motocyklistów (WSM)

Promujemy i popularyzujemy motocyklizm wśród mieszkańców Wrocławia oraz integrujemy obecne środowisko motocyklistów. Podejmujemy także dialog z władzami miasta i województwa na rzecz wprowadzania przyjaznych dla motocyklistów rozwiązań infrastruktury drogowej. Organizujemy imprezy motocyklowe, podnosimy umiejętności jazdy motocyklistów.